رزومه کار کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی غلطکی

کفپوش اپوکسی غلطکی اجرای کفپوش اپوکسی غلطکی چیست و چگونه انجام می شود؟! روکش های اپوکسی مزایای زیادی دارند که نسبت به سایر پوشش های کف ارجح هستند. بتن سطح به علت خاصیت قلیایی ذاتی خود به واسطه وجود ناخالصی های فلزی به راحتی مورد آسیب مواد شیمیایی قرار می گیرد و به سبب سختی …

کفپوش اپوکسی غلطکی Read More »