رزومه کار کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی صنایع غذایی

کفپوش اپوکسی صنعت غذایی: کفپوش اپوکسی صنایع غذایی کفپوش انتی باکتریال در بازار ایران است که بسیار پرکاربرد است. این محصول بصورت رزینی بر پایه رزین اپوکسی بصورت یکپارچه و بدون درز پیاده سازی می شود و با توجه به اینکه از هیچگونه چسبی برای نصب استفاده نمی شود بیشترین چسبندگی و مقاومت را در …

کفپوش اپوکسی صنایع غذایی Read More »