رزومه کار کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی تقویت شده صنعتی

کفپوش اپوکسی تقویت شده صنعتی – کفپوش تقویت شده کفپوش اپوکسی صنعتی کف محیطهای صنعتی و هاردنر مربوطه از سری محصولاتی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد اجرای اپوکسی تقویتی صنعتی آزمون SEM آزمونSEM وبرای بررسی مورفولوژی و از آزمون کشش برای …

کفپوش اپوکسی تقویت شده صنعتی Read More »