چسب عایق درزگیر اپوکسی

الیاف شیشه

الیاف شیشه چاپد از بریدن الیاف شیشه پیوسته تهیه شده است که بطور ویژه جهت تقویت رزین و کامپوزیت ها طراحی گردیده است. این الیاف جهت سازگاری با زمینه رزین های مختلف ترموست و ترموپلاست و افزایش عملکرد آنها عملیات سطحی شده اند. فرآیند الیاف شیشه فرایند پذیری عالی، سهولت تر شوندگی و پراکندگی در …

الیاف شیشه Read More »