کفپوش اپوکسی سالن آموزشی

کفپوش اپوکسی سالن های آموزشی

کفپوش اپوکسی سالن آموزشی روکش اپوکسی سالن آموزشی از محصولاتی است که بر اساس رزین اپوکسی پلی آمین تغییر شکل یافته تولید و پیاده سازی می شود .  در این محصول از هیچ گونه حلال و رقیق کننده های غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و باعث می شود که ساختار پلیمری محصول پس از تغییر …

کفپوش اپوکسی سالن های آموزشی Read More »