رزومه کار کفپوش اپوکسی

اجرای کفپوش اپوکسی در تبریز (آذربایجان)

جهت اجرای کفپوش اپوکسی در تبریز ( اجرای کفپوش اپوکسی در آذربایجان ) یا قیمت فروش و کفپوش اپوکسی در تبریز (آذربایجان) با شرکت کیمیا نگار تماس بگیرید.تیم اپوکسی کیمیا نگر با تجربه چندین ساله در صنعت رزین توانسته در شهر های مختلفی از ایران پروژه های متعدی را انجام دهد.