Tag: اجرای کفپوش اپوکسی آزمایشگاهی

کفپوش اپوکسی آزمایشگاهی
کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی آزمایشگاهی

اجرای کفپوش اپوکسی آزمایشگاهی در مراکز بهداشتی و آزمایشگاهی کف محیط باید دارای قابلیت منحصر بفرد بوده و ضمن اینکه کارایی در شرایط آزمایشگاه دارد، از تمامی شرایط و ضوابط محیط های بهداشتی نیز پیروی کرده و همچنین دارای طول عمری بالا باشد. بدلیل وجود عفونت و میکروب در سطح بالاتری در ازمایشگاه باید کفپوشی

اسکرول به بالا