• تماس: 22304030
  • ایمیل: info@kimianegar.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

درباره ما

درباره شرکت کیمیا نگار صنعت ساختمان


شـركت كيميانگارصنعت ساختمان بـا هدف بالا بردن كيفيت روشهاي كف سازي ، اجـراي روكشهاي مقاوم صنعتي ، ضد اسيد ،آنتي الكترو استاتيك ،‌ ضد حريق  وانجام كيفي كفپوشهاي  تمريني واستاندارد  ورزشي و همچنين نصب كفپوش تزئيني منطبق بر اصول مهندسي تاسيس گرديده است.

مـديران،كارشناسان وكارگران اين شركت داراي سـوابق طولاني دراجراي روكشهاي صنعتي بوده وچندين پروژه بـزرگ و كوچك را درصنايع نظامي ، صنايـع خودروسازي ، پالايشگاهها ، صنعتي شيميائي ،داروئي وغذايي، صنايع برق و مخابرات ، صنايع نساجي و………. انجام داده اند.

اكنون با توجه باتكيه  براين سابقه ديرينه و با روشهاي نوين  اجرائي  روكشهاي  پليمري  و معدني ، وجـود سخت افزارمناسب و نيروي انساني كارآمد اميدواريم علاوه بر رفع مشكلات ناشي ازكف سازه ها ،نسبت به حفظ سرمايه هاي موجود آن گروه صنعتي محترم اقدام شايسته بعمل آورده و خدمت نمائيم .

محمد شفیعیان بجستانی

مدیر بازرگانی

مشتریان چه میگویند ؟