۱۱
آذر

معرفی برخی مفاهیم اولیه در مبحث رزین های اپوکسی(بخش پایانی)

طول عمر مخلوط پس از اختلاط دو جزء رنگ/ فرصت کاربری (Pot life)

هنگامی که هاردنر به رزین اپوکسی اضافه می شود باید برای حداقل 5 دقیقه این دو را با هم مخلوط کرد تا واکنش شروع شود اما پس از آن واکنش گرمازا خود به خود پیش رفته و گرمای ایجاد شده موجب تسریع واکنش می گردد. لذا به تدریج شبکه سه بعدی به وجود آمده و مخلوط ژل می شود تا حدی که دیگر پس از مدتی قابل کاربرد نخواهد بود.

این مدت زمان از لحظه اختلاط تا ژل شدن را Pot life می گویند؛ در نتیجه پس از اختلاط دو جزء و قبل از ژل شدن باید رنگ را اعمال نمود. فرصت کاربری معمولاً به صورت یک دوره زمانی پس از ترکیب کامل پوشش دو جزئی تعریف می شود که در طی آن می توان از پوشش طبق توصیه تولید کننده در دمای تعیین شده استفاده نمود.

نسبت افزایش مواد روی Pot life مؤثر است به طوری که اگر میزان یکی از دو جزء بیشتر یا کمتر از حد لازم باشد، شبکه کامل ایجاد نشده؛ فیلم سخت و کامل دیرتر تشکیل شده و شبکه ایجاد شده مقاومت مکانیکی و شیمیایی مورد نظر را نخواهد داشت.

با تغییر نسبت اختلاط، بعضی از گروه های فعال رزین یا هاردنر در واکنش شرکت نکرده و آزاد باقی می مانند و خیلی سریع با عوامل آلوده کننده محیط واکنش داده سبب تخریب لایه رنگ می شوند.

عامل مؤثر دیگر در Pot life، دمای محیط است که افزایش دمای محیط منجر به کاهش زمان Pot life می شود.