۰۹
آذر

معرفی برخی مفاهیم اولیه در مبحث رزین های اپوکسی(بخش دوم)

http://muslimahbloggers.com/quick-and-healthy-suhoor-meal-ideas?share=pocket طول عمر مخلوط پس از اختلاط دو جزء رنگ/ فرصت کاربری (Pot life)

http://bedfordintegrativehealth.co.uk/2015/04/ هنگامی که هاردنر به رزین اپوکسی اضافه می شود باید برای حداقل 5 دقیقه این دو را با هم مخلوط کرد تا واکنش شروع شود اما پس از آن واکنش گرمازا خود به خود پیش رفته و گرمای ایجاد شده موجب تسریع واکنش می گردد. لذا به تدریج شبکه سه بعدی به وجود آمده و مخلوط ژل می شود تا حدی که دیگر پس از مدتی قابل کاربرد نخواهد بود.

go to site  

follow url ادامه دارد…