۰۹
آذر

معرفی برخی مفاهیم اولیه در مبحث رزین های اپوکسی(بخش دوم)

طول عمر مخلوط پس از اختلاط دو جزء رنگ/ فرصت کاربری (Pot life)

هنگامی که هاردنر به رزین اپوکسی اضافه می شود باید برای حداقل 5 دقیقه این دو را با هم مخلوط کرد تا واکنش شروع شود اما پس از آن واکنش گرمازا خود به خود پیش رفته و گرمای ایجاد شده موجب تسریع واکنش می گردد. لذا به تدریج شبکه سه بعدی به وجود آمده و مخلوط ژل می شود تا حدی که دیگر پس از مدتی قابل کاربرد نخواهد بود.

 

ادامه دارد…