۲۳
مهر

اولین نمايشگاه بین المللی مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی

24 لغایت 27 بهمن ماه ١٣۹۶

محل : نمايشگاه بين المللى شهر آفتاب