۰۹
شهریور

نمایشگاه تکنولوژی سرامیک اصفهان

اصفهان با توجه به جاذبه های توریستی، وجود فرودگاه با پروازبین المللی، موقعیت جغرافیایی مرکزی، نزدیکی به کارخانجات کاشی و سرامیک و شرکت های تامین کننده تجهیزات و ماشین آلات و همینطورمواد معدنی در منطقه، نزدیکی به منطقه خوشه صنعتی کاشی و سرامیک از جمله یزد، میبد، اردکان و نایین، وجود امکانات نمایشگاهی مطلوب و …این منطقه را برای برگزاری نمایشگاه تخصصی در این صنعت مناسب می سازد. با توجه به تمهیدات در نظر گرفته از جمله سرویس های رایگان رفت و آمد روزانه از منطقه یزد و میبد به اصفهان، انتظار می رود که این نمایشگاه با بازدید حرفه ای متخصصین و صنعتگران از سراسر کشور مواجه شود.