• تماس: 22304030
  • ایمیل: info@kimianegar.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

رول پلاک شیمیایی

  • خانه
  • /
  • رول پلاک شیمیایی

 

گروتها برای نصب صفحات پای ستون سازه های فولادی ، نصب تجهیزات صنعتی و برخی کارهای ترمیم بتن استفاده می شوند . گروتها به دو دسته پایه سیمانی و پایه رزینی تقسیم می شوند . گروتهای پایه سیمانی برای بارهای استاتیکی و گروتهای اپوکسی برای بارهای دینامیکی کاربرد دارند  . مواد فوق الذکر در گروه های زیر تقسیم بندی می شوند :

  • مواد افزودنی ویژه تهیه گروتهای پایه سیمانی
  • گروتهای پایه سیمانی
  • گروتهای پایه رزینی
  • گروتهای ویژه کابلها

 

 

رولپلاک شیمیایی برای کاشت بولتها و میلگردهای انتظار در بتن قدیمی کاربرد دارند .